Markkinoinnin keskeisin tavoite on mahdollistaa yrityksen kasvu

Tämä sivusto antaa vinkkejä markkinointisuunnitelman tekoon ja digitaalisen markkinoinnin hallintaan

Mittaa ja seuraa markkinoinnin tuloksia

Digitaalisuus mahdollista aiempaa paremmin markkinoinnin panosten mittaamisen suhteessa investointiin. Esimerkiksi Googlen kautta tehtävästä AdWords-markkinoinnista on mahdollista seurata analytiikan avulla sivustolle tulleet kävijät ja mitata näin, kuinka paljon yhden yhteydenoton tai oston hinnaksi tulee. Tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen on ensisijaisen tärkeää markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi.

Suunnittele konversiopisteet huolellisesti

Jotta voit asettaa tavoitteita ja mitata onnistumista, tulee sivustollasi tai some-kanavissa olla selkeitä konversiopisteitä. Konversiopisteitä on pienemmät mikrokonversiot ja merkittävämmät makrokonversiot. Mikrokonversiot tuovat yrityksesi tuotteista tai palveluista kiinnostuneen henkilön lähemmäs hankintaa kun makrokonversio on sitten jo esimerkiksi verkkokaupasta ostaminen. Konversiopisteet on niitä askelia, joiden avulla potentiaalisen asiakkaan matkaa asiakkaaksi on mahdollista seurata.

Optimoi markkinointitoimenpiteet

Digitaaliseen markkinointiin kuuluu oleellisesti markkinointitoimenpiteiden optimointi esimerkiksi markkinointikampanjan ollessa käynnissä. Nykyään seurantatyökalut ja niistä saatavat raportit ovat niin kattavia, että markkinointia on järkevää muokata ja optimoida esimerkiksi A/B-testauksen avulla, jolloin kahdesta hyvästä vaihtoehdosta automatiikka valitsee paremman testiajan jälkeen.

Analytiikka vähintään viikottaiseen käyttöön

Googlen analytiikka ja some-kanavien statistiikat ovat erittäin tärkeitä markkinoinnin tehokkuuden mittaamisen kannalta. Raportteja tosin tulee tulkita oikein. Esimerkiksi kasvanut liikennemäärä verkkosivustolla ei auta, jos konversioon johtava polku on liian hankala tai esimerkiksi sisältö ei herätä luottamusta. Tästä syystä tulee seurata, mitä digitaalisen markkinoinnin osa-aluetta tulee kehittää tai optimoida. Saatko laadukasta liikennettä sivustolle? Kuinka paljon yhteydenottoja liikenne tuo? Onko sisältö riittävän vakuuttavaa ja konversioon ohjaavaa? Markkinoinnin mittausta ja seurantaa tulee ehdottomasti toteuttaa joko itse tai asiantuntijan kanssa.