Markkinoinnin keskeisin tavoite on mahdollistaa yrityksen kasvu

Tämä sivusto antaa vinkkejä markkinointisuunnitelman tekoon ja digitaalisen markkinoinnin hallintaan

Markkinoinnin merkitys yritystoiminnassa

Yrityksen markkinointi on perinteisesti mielletty yhdeksi liiketoiminnan osa-alueeksi, josta huolehtii erillinen markkinointiosasto tai -henkilö. Vuosien myötä markkinoinnin rooli on kuitenkin muuttunut koko yritystä koskevaksi, kiinteäksi arkipäivän asiaksi. Markkinointi tukee yrityksen kaikkea toimintaa.

Onnistunut asiakaskokemus kannattaa hyödyntää markkinoinnissa. Esimerkiksi videomuotoiset asiakaskommentit ovat tutkitusti myyntiä edistävää sisältöä. Selvitä hyvissä ajoin asiakkaan kanssa, voisitko käyttää toteutusta tai palvelua referenssinä esimerkiksi yrityksen verkkosivustolla!


Myös jokainen työntekijä on kävelevä markkinointiteko, joka omalta osaltaan vaikuttaa yrityksen imagoon. Tyytyväiset työntekijät kertovat mielellään, missä ovat töissä ja mitä yritys tekee.

Oikeilla ratkaisuilla kasvuun

Markkinoinnin pääasiallinen tavoite on mahdollistaa yrityksen kasvu. Sen haasteena pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on parhaiden keinojen löytäminen niin, että markkinoinnin panostukset ovat oikeassa suhteessa saatuihin hyötyihin.

Markinnoinnin toimenpiteiden mittaaminen on erityisen tärkeää. Vain mittaamalla markkinoinnin tehoja saadaan oikea suhdeluku investoinnin ja saadun hyödyn välille. Oli kyseessä sitten messukontaktit, tarjouspyynnöt, verkkosivuvierailut tai

Digitaalinen markkinointi on välttämätöntä

Kasvavan digitalisaation myötä perinteinen markkinointi tarvitsee tuekseen digitaalisen markkinoinnin. TNS Gallupin mukaan internetin parissa vietetään lähes neljä kertaa enemmän aikaa päivässä verrattuna printtimediaan.

68 prosenttia 16-89 vuotiaista suomalaisista käyttää nettiä useita kertoja päivässä

Digitaalinen markkinointi mahdollistaa kohdennetumman ja kustannustehokkaamman tavan saada lisää kauppaa. Yhä useampi markkinoinnin mahdollistava palvelu tarjoaa tarkkoja kohderyhmiä iän, sukupuolen ja kiinnostuksen mukaan lajiteltuina.

Verkossa toimittaessa on aiempaa tärkeämpää tuottaa houkuttelevaa ja hyödyllistä informaatiota. Pelkkä yrityksen tai toiminnan esittely verkkosivustolla harvemmin tuottaa merkittävästi lisää kauppaa. Jos kuitenkin varmistetaan hyvä hakukonenäkyvyys ja tuotteiden tai palveluiden ostosta tehdään mahdollisimman helppoa, on suunta parempi.

Tarkemmin eriteltynä markkinoinnin tavoitteena on

1. ylläpitää ja aikaansaada kilpailuetua
2. ylläpitää ja parantaa tuottoa
3. lisätä tuotteen/palvelun houkuttelevuutta ja kohottaa sen myyntikatetta
4. luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita
5. ylläpitää yrityksen näkyvyyttä ja yhtenäisestä imagoa yrityksen kaikessa toiminnassa
6. huolehtia yhtenäisestä, selkeästä ja yrityksen strategian mukaisesta viestinnästä