Markkinoinnin keskeisin tavoite on mahdollistaa yrityksen kasvu

Tämä sivusto antaa vinkkejä markkinointisuunnitelman tekoon ja digitaalisen markkinoinnin hallintaan

Nykytilan analyysi

Markkinointisuunnitelman laatiminen alkaa yrityksen nykytilan analyysistä. Kun nykytilanne on kartoitettu, on helppo suunnata katse tulevaisuuteen eikä markkinoinnista tule pelkkää hakuammuntaa.

Asiakkaat

Kartoita nykyinen asiakaskuntasi. Kaikki asiakasryhmät eivät ole yritykselle yhtä elintärkeitä. Ketkä ovat niitä, joista yrityksen olemassaolo riippuu? Mikä heidän asemansa on kilpailijoiden asiakkaina?
Pyri myös selvittämään, mistä eri asiakasryhmien edustajat tulevat, mitä he arvostavat, millaisia tarpeita heillä on ja mikä on heidän ostovoimansa. Millaista tuotetta asiakkaat todennäköisimmin etsivät? Mikä on heille tärkeää, mikä yhdentekevää? Tarjoaako yrityksesi heille todellisia etuja ja hyötyjä?
Pohdi myös millä keinoin pysyt kärryillä asiakkaiden tyytyväisyydestä! Aidosti tyytyväiset asiakkaat ovat yksi erinomainen markkinointikeino.

Tuotteet

Käy läpi tarjoamiesi tuotteiden tai palveluiden tilanne. Mitkä niistä ovat elinvoimaisia, tuottavia tähtiä? Onko jokin tuote tai palvelu menettämässä vetovoimaansa tai onko jostakin tullut yritykselle tappiollinen riippakivi? Olisiko paikallaan harkita jonkin uuden tuotteen tai palvelun ottamista myyntiin?

Toimintaympäristö ja kilpailijat

Kartoita, ketkä ovat yrityksesi tärkeimpiä kilpailijoita. Oman yrityksen sijoittaminen kilpailijakenttään helpottuu SWOT-analyysin avulla.

Sijoita asiakkaasi ja kilpailijasi suhteessa ympäristöön. Mikä on toimialueesi asukasmäärä? Millainen markkinatilanne ja kilpailuasetelma alueella on? Miten tämä vaikuttaa tuotteittesi ja palveluittesi kysyntään sekä asiakkaiden ostovoimaan ja -halukkuuteen?