Markkinoinnin keskeisin tavoite on mahdollistaa yrityksen kasvu

Tämä sivusto antaa vinkkejä markkinointisuunnitelman tekoon ja digitaalisen markkinoinnin hallintaan

Seuranta

Markkinointisuunnitelman toteutumista on syytä seurata säännöllisesti ja kriittisesti. Esimerkiksi puolen vuoden välein tehtävä arviointi auttaa näkemään, miten tavoitteissa on onnistuttu ja millä alueilla olisi parantamisen tai muuttamisen varaa.

Toteutuivatko tavoitteet?

Seurannan pohjalla on nykytilasta tehty analyysi ja tulevaisuutta varten asetetut tavoitteet. Seurannassa kannattaa tarkastella erikseen tuotteisiin, asiakkaisiin ja kilpailijakenttään liittyviä tavoitteita sekä niiden toimivuutta yhteen. Lisäksi tärkeää on mitata, minkä verran markkinointi on maksanut ja mitä se on tuottanut.

Edistymistä on helppo seurata esimerkiksi taulukolla, johon kirjataan kaikki markkinointitoimenpiteet, aikataulut, vastuuhenkilöt ja markkinointiin liittyvät kulut. Kun taulukkoa ylläpitää ja täydentää säännöllisesti, siitä näkee jatkossakin vaivatta toimepiteiden toteutumisen sekä niiden suhteen myyntiin ja muihin mittareihin.

Vaihtoehto B

Jo markkinointisuunnitelman laatimisvaiheessa on hyvä suunnitella myös vaihtoehtoa B siltä varalta, että alkuperäiset suunnitelmat eivät käytännössä toimi ja jotain on muutettava. Varasuunnitelman ei tietenkään tarvitse olla yhtä kattava kuin varsinaisen suunnitelman. Markkinoinnin eri osa-alueille mietityt vaihtoehtoiset toimintatavat on kuitenkin helpompi ottaa käyttöön, kun niiden pohtimiseen on käytetty aikaa jo ennakolta.