Markkinoinnin keskeisin tavoite on mahdollistaa yrityksen kasvu

Tämä sivusto antaa vinkkejä markkinointisuunnitelman tekoon ja digitaalisen markkinoinnin hallintaan

Tavoitteet ja toimenpiteet

Yrityksen markkinoinnin tehtävä on

•  ylläpitää ja aikaansaada kilpailuetua
•  ylläpitää ja parantaa tuottoa
•  lisätä tuotteen/palvelun houkuttelevuutta ja kohottaa sen myyntikatetta

Kun aletaan suunnitella markkinoinnin tavoitteita ja toimenpiteitä, on edellämainitut tehtävät syytä pitää mielessä. Markkinointi on suurelta osin raakaa työtä. Siksi siihen liittyvien toimenpidesuunnitelmien tulee olla oikeasti toteutettavissa.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteita kannattaa pohtia pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. Keskeinen onnistumista ennustava tekijä on tavoitteiden realistisuus.

Tarkastele edellämainittuja markkinoinnin tehtäviä ja kirjaa ylös yksityiskohtaiset tavoitteet eri osa-alueilta. Miten haluat kehittää yritystäsi? Millaista tuottoa haluat saavuttaa? Millaiseksi haluat yrityksen imagon kehittyvän?

 

Toimenpidesuunnitelma

Jotta tavoitteet eivät jäisi haaveiksi, on käytännön markkinointitoimenpiteet suunniteltava tarkasti.
Laadi yksityiskohtainen toimintasuunnitelma seuraavien kysymysten avulla:

1. Mitä asiakasryhmiä lähdet tavoittelemaan?
2. Mitä markkinoinnin eri keinoja käytät tavoittaaksesi nämä kohderyhmät?
3. Missä aikataulussa aiot viedä suunnitelman läpi?
4. Kuka toteuttaa toimenpiteet käytännössä? Kuka vastaa niistä?
5. Mitä eri markkinointitoimenpiteet tulevat maksamaan nyt ja myöhemmin?